Hytte under oppføring

Hytte under oppføring

Evjetangen

Arkitekturverket har prosjektert større og mindre endringer og forbedringer på fire tidligere husmannsplasser som i dag brukes som fritidsboliger. Hyttene ligger i et område for bevaringsverdig bebyggelse, og det har vært et mål å oppgradere standarden samtidig som det tas hensyn til den historiske karakteren i området og i hver bygning. Snart avsluttes de utvendige arbeidene på den første rekonstruerte hytten. Se mer om prosjektene her