Formidlingssenter på Alby

Formidlingssenter på Alby

Formidlingssenter på Alby

Arkitekturverket har vunnet en invitert konkurranse om å transformere det verneverdige Vognskjulet på Alby til et kunstformidlingssenter for barn og unge. Senteret blir en del av fylkesgalleriet Punkt Ø, som også driver galleri F15 i den gamle herregården på Alby. Vognskjulet fra 1866 er sterkt forfallent, men skal gjennom prosjektet oppgraderes til et moderne formidlingssenter samtidig som de kulturhistoriske verdiene bevares.